Organization Name Address
1  Sathmaga Preja sanwardhana ha Awemangalyadhara Samithiya Maduregedara, Demataluwa
2  Eksath Govi Sanvidhanaya Wedanada, Demataluwa
3  Suhada Grama Sanwardhana Samithiya Wedanada, Demataluwa
4  Samagi wadihiti sanwidhanaya Wedanada, Demataluwa
5  Sarana Awemangalyadhara samithiya Wedanada, Demataluwa
6  Eksath Awemangalyadara Samithiya Wedanada, Demataluwa
7  Eksath Tharuna sanvidhanaya Wedanada, Demataluwa
8  Sri Sugatharamaya wiharastha dayaka samithiya Wedanada, Demataluwa
9  Weththawe uyana Eksath subhasadhaka samithiya Koongahamulawaththa, hanhamunawa, maspotha
10  Eksath pubudu awemangalyadhara samithiya Koongahamulawaththa, hanhamunawa, maspotha
11  Hanhamunawa grama sanwardhana samithiya Koongahamulawaththa, hanhamunawa, maspotha
12  Pallawadampitiya weehena eksath maranadara samithiya Pallawadampitiya, Demataluwa
13  Abhimani jala wyapruthiya Pallawadampitiya, Demataluwa 
14  Parekum govi sanwidhanaya Pallawadampitiya, Demataluwa 
15  Pallawadampitiya Dayaka sabhawa Pallawadampitiya, Demataluwa
16  Pallawadampitiya Shanthi Wadihiti sanwidhanaya Pallawadampitiya, Demataluwa
17  Grama sanwardhana samithiya Pallawadampitiya, Demataluwa
18  Ranmuthu Jala wyapruthiya Pallawadampitiya, Demataluwa
19  Heenapalla Grama sanwardhana samithiya Pallawadampitiya, Demataluwa
20  Diwulgaspithiya govi sanwidhanaya Kanotuwa, Demataluwa
21  Samagi wadihiti sanwidhanaya Kanotuwa, Demataluwa
22  Subasadhaka ha marenadhara samithiya Kanotuwa, Demataluwa 
23  Eksath Maranadhara samithiya Kanotuwa, Demataluwa 
24  Bodhirukkarama Wiharasthane dayake sabhawa Kanotuwa, Demataluwa 
25 Eksath maranadhara Subha Samithiya Kanotuwa, Demataluwa
26 Arunalu Gramiya Sanwidhana h aSubasadhana Smithiya Kanotuwa, Demataluwa
27 Eksath Marenadhara Samithiya Diulgaspitiya, Demataluwa
28 Demataluwa Grama Sanwardhana Samithiya Ambelewe, Demataluwa
29 Ambelewe Grame sanwardhana Ha Subasadhaka Samithiya Ambelewe, Demataluwa
30 Ambelewe Diulgaspitiya Palathe eksath Awamangalyadhara Samithiya Ambelewe, Demataluwa
31 Sri Rahula Jeshta purawasi Samithiya Ambelewe, Demataluwa
32 Bogoda Eksath Maranadhara Samithiya Nawagaththa, Yatikadurawa
33 Weralugolla Samagi Awemangalyadhara Samithiya Bogoda, Yatikadurawa
34 Sahayaka Govi Sanwidhanaya Bogoda, Yatikadurawa
35 Parekum Gramasanwardhana Smithiya Bogoda, Yatikadurawa
36 Wiharastha Dayaka Sabhawa Purana Tampita viharaya Bogoda, Yatikadurawa
37 Muthuporuwa Awemangalyadhara ha Grama sanwardhana Samithiya Bogoda, Yatikadurawa
38 Yatikadurawa Siridhamma Awemangalyadhara Samithiya Bogoda, Yatikadurawa
39 Rukaththene Grama Sanwardhana Samithiya Bogoda, Yatikadurawa
40 Suhada Awamangalyadhara Samithiya Kammuththagedara, Nawagaththa, Yatikadurawa
41 Arunalu Subasadhana Samithiya Arunalugama, Nawagaththa, Yatikadurawa
42 Nawagaththa Gramesanwardhana Samithiya Nawagaththa, Yatikadurawa
43 Samagi Subasadana Ha Awemangalyadhara Samithiya Ethanawaththa, Ethanawaththa
44 Jeshta purewasi samithiya Kstuwallegedara, Ethanawaththa
45 Samagi subha sadana ha Awemangalyadhara Samithiya Mirihampitiya, Ethanawaththa
46 Samurdhi Samithiya Thorakumbura, Ethanawaththa
47 Jevil masajin samithiya Siwallawa, Ethanawaththa
48 Mahakeliya Awemangalyadhara Samithiya Kandagolla, Mahakeliya, Wariyapola
49 Kashyapa Awemangalyadhara Samithiya Amererathtna Mawatha, Mahakeliya
50 Mahakeliya Govi Samithiya Mahakeliya, Mahakeliya
51 The Leaders Mahakeliya, Mahakeliya
52 Sri Piyedassi wadihiti sanwidhanaya Minhettiya Road, Kelimune, Mahakeliya
53 Deepthi Awemangalyadhara ha subha sadhaka Samithiya Pahalagama, Kelimune, Mahakeliya

News & Events

10
Sep2018
COVID-19

COVID-19

http://www.epid.gov.lk/note Click on the image to visit...

Scroll To Top